home > 학교소개 > 학교앨범
제 26회 졸업식(21.2.7.)
작성자 : 김진엽 작성일 : 2021-02-09
내   용 :      

1. 행사명: 제26회 졸업식    
2. 일시/장소: 2021.2.7.(일),09:30~10:30/본교 소강당                 
3. 내용: 제26회 졸업식(졸업장 수여, 학교장 회고사, 대사님 축사, 5학년 축하 공연)    
연   결 :
파 일 1 : [크기변환]졸업식_1.jpg ( 203.71 Kbytes )
파 일 2 : [크기변환]졸업식_2.jpg ( 199.75 Kbytes )
파 일 3 : [크기변환]졸업식_3.jpg ( 199.25 Kbytes )
파 일 4 : [크기변환]졸업식_4.jpg ( 204.00 Kbytes )
파 일 5 : [크기변환]졸업식_5.jpg ( 204.68 Kbytes )