Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 home > 학교소개 > 공지사항
: 2020학년도 학반 담임 안내
작성자 : 김성오 작성일 : 2020-02-23 21:28:34
 
내   용 :      
 

 2020학년도 학반 담임 안내


    1학년 : 교사 황영이

    2학년 : 교사 김성오

    3학년 : 부장교사 박선영

    4학년 : 교사 한은혜

    5학년 : 교사 이창훈

    6학년 : 교사 김진엽

연   결 :
파 일 1 :
파 일 2 :
파 일 3 :
파 일 4 :
파 일 5 :
 

 
덧글이 존재하지 않습니다.
제 목 :  
내 용 :